Natryskowe powłoki polimocznikowe

Polimoczniki to materiały stosowane w bardzo szerokim zakresie w budownictwie, przede wszystkim w obiektach i budowlach przemysłowych, ale także coraz częściej w budownictwie mieszkaniowym. Materiał ten uzyskiwany jest w wyniku reakcji dwóch komponentów mieszanych pod odpowiednią temperaturą i ciśnieniem.

Powłoki polimocznikowe

Wśród wielu różnorodnych technologii wykonywania powłok ochronnych powierzchni wyróżnia się zaawansowana i innowacyjna technologia powłok polimocznikowych, a jej rewolucyjność polega głównie na bardzo szerokim zakresie zastosowań oraz doskonałym parametrom technicznym powłok. Materiał ten tworzy szczelną, bezstykową, monolityczną warstwę o ścisłej konsystencji, bardzo dobrze przylegającą do izolowanej powierzchni. Powłoki polimocznikowę są z jednej strony odporne mechanicznie, a z drugiej strony wykazują wystarczającą elastyczność zmniejszającą ryzyko pękania pod wpływem dużych nacisków czy sił rozciągających.

Izolacje polimocznikowe pozwalają na skuteczne zabezpieczenie powierzchni pianek poliuretanowych natryskowych, betonowych, drewnianych i metalowych. Szczególnie stosuje się j w miejscach dla których stawiane są bardzo wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, wodoszczelności oraz odporności na środowisko chemiczne. Powłokami polimocznikowymi można zabezpieczać między innymi: powierzchnie betonowe, w tym posadzki przemysłowe, fundamenty, tarasy, zbiorniki, baseny, konstrukcje betonowe, kanały, oczyszczalnie ścieków płaskie i zielone dachy