Pianka PUR jest najskuteczniejszą metodą ocieplania budynków

Pianka PUR jest najskuteczniejszą metodą ocieplania budynków. Posiada najlepsze parametry izolacyjności cieplnej ze wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Natryskiwana piana doskonale wypełnia wszystkie trudno dostępne przestrzenie, eliminuje mostki termiczne, które są główną przyczyną strat cieplnych. Termoizolacja i hydroizolacja różnego rodzaju obiektów przy zastosowaniu metody natrysku pianki poliuretanowej powstała z myślą o zwiększeniu korzyści ekonomicznych oraz ochronie środowiska.

Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników jakimi są poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz). Połączone komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR. Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy powłokę izolującą. W momencie zmieszania składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych przestrzeni. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Polimocznik, czyli powłoka elastomerowa powstająca w wyniku reakcji grup izocyjanianowych z grupami aminowymi. Służy do wytwarzania trwałej, wodoszczelnej powłoki wysokiej jakości m.in. na powierzchnię poliuretanowych pian natryskowych, betonowe, metalowe oraz drewno. Polimocznik ze względu na swoje właściwości chemiczne jest odporny na działanie kwasów, zasad, substancji ropopochodnych, czynników atmosferycznych czy bakterii. System znajduje zastosowanie przy zabezpieczeniach dachów, piwnic, balkonów, tarasów, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników betonowych, posadzek przemysłowych, nawierzchni parkingów i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *